Hazreti Ökkeşe Türbesi

HAZRETİ ÖKKEŞEİYE İÇİN METHİYE

Sakın terki edepten, Ey makamı evliyadır bu
Nübüvvet mührünü gören eshabı mustafadır bu
Elin göksüne koyda gir bu dergaha ey mümin
Mühipbi mürşidi alem sıpahi evliyadır bu

Budur Ökkeşe Bini Mahzen şehidi hakkı envarı
İşgal ordusu kumandanı güruhu evliyadır bu
İkinci halife Hazreti Ömer Faruk zamanında
Yüzün sür payine ethem şehidi Kibriya’dır bu

TARİHÇESİ

İkinci halife Hazreti Ömer zamanındaki hicri tarihin 18.senesi Roma imparatorluğuna açılan uyuşmazlık üzere Muallak, Şam, Halep Romalılarda iken 40bin kişilik arap Müslüman orduları mezkur şehirleri işgal ettikten sonra Hazreti Ömerden aldıkları emir üzere Suriye, Maraş, Malatya’ya kadar ilerlemelerini emretmişti. Halep’den Halit Bin Velid taksim edilen 10ar bin kişilik gruplardan birinin başına Eshabı kiramdan Hazreti Ökkeşe Bini Mahsun kumandan olarak getirmiş idi.

Antakya ve Hatay düştükten sonra maraşa doğru ilerleyen gurup ve kahraman kumandanı kendisinden çok üstün bir kuvvetle çarpışan Hazreti Ökkeş Bini Mahsen bu çarpışma sırasında ve tepe civarında çok şehit verdi . Ve kediside hayli yaralar alıp zaten 73 yaşında yorgun ve bitkin olduğu halde kendisine kendisine Hazreti Ömerin bir kerameti göründü. Medine i  münevverde  Mescidin damı üzerine çıkarak mübarek elini şimale doğru işaret ederek  Ya Hz. Ökkeş dağa çık emrini verdi. Hazreti Ökkeş bu emrini işitti başkanı ve kumandanı olduğu birliğin dağa çıkması için büyük emrini verdi ve kendisi daha evvel dağa çıktı.

Bulunduğu Tepe

Şimdiki makamının bulunduğu yerde eskiden inşa edilmiş olan ve Hristiyanların tarafından yapılmış kilisede altı keşiş bulunuyordu. Hz Ökkeşe unların sıraya dizilmelerini emretti. Kendisi ihtiyar ve derin yaralar almışş bulunduğundan ayakta duracak mecali yoktu. Altı keşişten birisi su almak için dereye inmişti  testisini doldurmuş bu sırada Hz. Ökkeşe’nin arka tarafından gelerek (gizlice) su testitisin bırakıp hançerini çekerek habersiz olan Hz.Ökkeşe yi arkasında vurup şehit etti . Bu sırada ordu birlikleri dağı sarmışlardı düşman birlikleride cephe almışlar bu hal karşısında Hz.Ökkeşenin ordusu dört beş gün kahramanca çarpıştı verilen zaiyata rağmen teslim olmadı ve bu arada düşmanda çok büyük kayıplar vermiş muharibinia be kesin safhası içerisinde Halid Bin Velid  ve Maliki Ejder kumandasındaki yirmi bin kişilik kuvvetle muhasardaki Müslümanların yardımına yetiştiler ve devam eden çetin çarpışma sonucunda 40 Bin kişilik Hristiyan ordusu imha edilir. Ve buradan Maraşa doğru ilerleyen islam ordusu Maraşa geldiğinde Maraş halkının mukavemetsiz islamiyeti kabul edip teslim olmuştu. Hazreti Muhammet Mustafa Efendimiz iki küreği arasındaki nübüvvet mührünü bilen bir tek Eshabe Hazreti Ökkeşe dir.

Yorumlar

mood_bad
  • Henüz yorum yok.
  • chat
    Bir yorum ekle